top of page

โครงการทาสีให้น้อง

ปฏิบัติหน้าที่นายก อบต.หนองสาหร่าย ข้าราชการ และพนักงาน อบต. ทำกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาโรงเรียน ด้วยการทาสีหอประชุมโรงเรียนบ้านหนองสาหร่ายดู 14 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page