top of page

โครงการประชาสัมพันธ์นวัตกรมม Key of Service

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2566

นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายก อบต.หนองสาหร่าย พร้อมนายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัด อบต.หนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดโครงการแผนการฝึก โครงการประชาสัมพันธ์นวัตกรมม Key of Service องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย

ณ ห้องประชุม อบต.หนองสาหร่ายดู 15 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page