top of page

โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา ณ ศูนย์วิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ และนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นตัวแทนนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารตำบลหนองสาหร่าย ร่วมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 90 พรรษา ณ ศูนย์วิจัยลำตะคอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา