top of page

โครงการผู้สูงอายุ สุขภาพจิตดี ชีวีเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 27 กรกฎาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย นำโดยนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย และนายภานุพัฒน์ บุญลอย ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้จัดโครงการผู้สูงอายุ สุขภาพจิตดี ชีวีเป็นสุข ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีการนำผู้สูงอายุในเขตตำบลหนองสาหร่าย ไปไหว้พระ จำนวน 3 วัด ได้แก่ วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ่ชัยมงคล วัดท่าการ้อง อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และไปศึกษาดูงานในหัวข้อ "โรงเรียนผู้สูงอายุ" ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยาดู 17 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page