top of page

โครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน

วันที่ 27 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย และนายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ประชาชน ให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงโคเนื้อ,โคนม พร้อมวิธีการป้องกันโรคของโคเนื้อ,โคนม โดยสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page