top of page

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดินตำบลหนองสาหร่าย ประจำปี 2567

วันที่ 21 พฤษภาคม 2567

นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายพร้อมกับพนักงานได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ใน"โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดินตำบลหนองสาหร่าย" ประจำปี 2567 เนื่องในกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีแห่งชาติ ณ สนามกีฬาบ้านเขาน้อย หมู่ที่ 12 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page