top of page

โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดินตำบลหนองสาหร่าย" ประจำปี 2567

วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายพร้อมกับพนักงานได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ใน"โครงการรักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดินตำบลหนองสาหร่าย" ประจำปี 2567 เนื่องในกิจกรรมปลูกป่าลดโลกร้อน ณ วัดบ่อทอง หมู่ที่ 15 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page