top of page

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

กองหารศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนนิคมชลประทานสงเคราะห์ โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวฯ ในครั้งนี้ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page