top of page

โครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสง่า

วันที่ 25 กรกฎาคม 2566

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กปลอดโรค ให้กับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กโรงเรียนบ้านโคกสง่า โดยได้รับเกียรติจากนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวฯ ในครั้งนี้
ดู 6 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page