top of page

โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

วันที่ 23 สิงหาคม 2566

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้ นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย และกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมในโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ทั้ง 5 ศูนย์ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน) ณ ฟาร์มโชคชัย ตำบลหนองน้ำแดง ประจำปีงบประมาณ 2566ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page