top of page

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.00 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอยภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 ในกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพ อาสาปศุสัตว์ ด้านโรคพิษสุนัขบ้า โดยนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ครั้งนี้ ณ หอประชุมสถาบันการศึกษาต่อเนื่องสิรินธร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา
ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Kommentit


bottom of page