top of page

โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566

วันที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมทำหมันสุนัขและแมว ในโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้ โดยได้รับจากทีมสัตวแพทย์และคณะทำงานจากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครราชสีมาและสำนักงานปศุสัตว์อำเภอปากช่อง ร่วมดำเนินการทำหมันสุนัขและแมว ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ 1. เพื่อลดอัตราการเกิดของประชากรสุนัขและแมวที่มีเจ้าของและไม่มีเจ้าของ 2. เพื่อลดอัตราการเกิดโรคและลดโอกาสการแพร่เชื้อพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์
ดู 9 ครั้ง0 ความคิดเห็น

留言


bottom of page