top of page

โครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประจำปี 2565 กิจกรรม ทำข้าวหมากและทำมะพร้าวโคโค่

วันที่ 22 มิถุนายน 2565

กองส่งเสริมการเกษตร จัดโครงการส่งเสริมการแปรรูปผลผลิตทางการเกษตรประจำปี 2565 กิจกรรม ทำข้าวหมากและทำมะพร้าวโคโค่ โดยมีนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานฯ พร้อมชาวบ้านและนักเรียนโรงเรียนบ้านซับหวาย ณ ศูนย์บริการฯ บ้านซับหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page