top of page

โครงการส่งเสริมประชาธิปโตยในสถานศึกษา

วันที่ 10 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 น.

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายเป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ครั้งนี้ ณ หอประชุมโรงเรียนไตรรัตน์วิทยาคาร

ดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comentarios


bottom of page