top of page

โครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารผู้บริโภคปลอดภัย ประจำปี 2566 บ้านบ่อทอง

วันที่ 26 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น.

กองส่งเสริมการเกษตร ได้จัดโครงการส่งเสริมปลูกผักปลอดสารผู้บริโภคปลอดภัย ประจำปี 2566 ในกิจกรรมอบรมปลูกผักปลอดสาร การทำจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง และการผลิตเชื้อโตรโคเดอร์มา โดยนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานในการเปิดโครงการฯ ครั้งนี้ ณ ศาลาประชาคม หมู่ 15 บ้านบ่อทอง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาดู 10 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page