top of page

โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ (PCL)

วันที่ 9 สิงหาคม 2565 นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้ (PCL) ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู วัตถุประสงค์ในการจัดโครงการ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ทักษะการปฏิบัติงานให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษาและเพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้ในด้านการศึกษา ให้เกิดผลของงานที่มีประสิทธิภาพประสิทธิผล และเกิดผลดีต่อภาพรวมของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กต่อไป

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page