top of page

โครงการหนองสาหร่ายร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก

วันที่ 30 ส.ค. 2566 เวลา 09.30 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้เปิดโครงการหนองสาหร่ายร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ของ อสม.ฝั่งสถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา นวมินทราชินี นิคมลำตะคลอง โดยได้มอบวัสดุอุปกรณ์ป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก จำนวน 16 หมู่ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Commenti


bottom of page