top of page

โครงการหนองสาหร่ายร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2565

วันที่ 24 สิงหาคม 2565 นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสารหร่าย ได้เป็นประธานเปิดโครงการหนองสาหร่ายร่วมใจป้องกันโรคไข้เลือดออก ปี 2565 และได้มอบทรายอะเบทและสเปรย์ฉีดกันยุงให้กับสถานีอนามัย และ อสม. หมู่บ้านในเขตตำบลหนองสาหร่าย

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page