top of page

โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นคืนชีพ (CPR) โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่ม

วันที่ 23 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ได้จัดประชุมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยมีนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย นางสาวชารีมา พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย นายวุฒินันท์ รัตนเพชร ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย และเจ้าหน้าที่ กองสาธาฯ ในหัวข้อเรื่องการเตรียมความพร้อม โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการฟื้นคืนชีพ (CPR) โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะพึ่งพิง และบุคคลที่มีภาวะกลั่นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ และ โครงการส่งเสริมสุขภาพช่องปากผู้สูงอายุ ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย
ดู 4 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page