top of page

โครงการอบรมเยาวชนคุณธรรมและจริยธรรม

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้ นายคำมี มูลหลวง เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายมาเป็นประธานเปิดงานใน “โครงการอบรมเยาวชนคุณธรรมและจริยธรรม” ณ วัดซับหวาย การอบรมในครั้งนี้มีครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการทั้งหมด 7 โรงเรียน ได้แก่ รร.บ้านคลองยาง, รร.นิคมลำตะคลองสร้างตนเอง1, รร.บ้านซับหวาย, รร.นิคมชลประทานสงเคราะห์, รร.บ้านบ่อทอง, รร.ไตรรัตน์วิทยาคาร และ รร. บ้านท่ามะนาว ซึ่งจัดโดยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมดู 5 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page