top of page

โครงการเปิดบ้านวิชาการพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565

วันที่ 5 สิงหาคม 2565

โครงการเปิดบ้านวิชาการพัฒนาเด็กเล็ก ประจำปี 2565 นายสิทธิชัย อภิธนาภิรักษ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่ายได้เป็นประธานเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการพัฒนาเด็กเล็ก ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองคู

มีวัตถุประสงค์ ดังนี้

  1. เพื่อให้ความรู้เรื่อง นวัตกรรมการสอน วิธีการสอน

  2. เพื่อให้ความรู้เรื่อง การประกันคุณภาพการศึกษา (SAR)

  3. เพื่อให้ความรู้เรื่อง วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices)

โดยภายในงานได้มีการจัดนิทรรศการผลงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง 5 ศูนย์ ซึ่งมีแขกผู้มีเกียรติ ผู้ปกครอง ร่วมกิจกรรมในโครงการฯ ครั้งนี้ด้วย

ดู 3 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page