top of page

โครงการโคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด “กิจกรรม รณรงค์งดเผาในที่โล่ง เผาเศษวัชพืช”

วันที่ 11 มกราคม 2565 ณ บริเวณบ้านซับหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมาดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page