top of page

โครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด"

วันที่ 18 กันยายน 2566 เวลา 09.00 น.

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดอบรมในโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจต้านภัยยาเสพติด" โดยมีนายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานในการเปิดโครงการในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม โรงเรียนปากช่อง 2ดู 7 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page