top of page

1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ

วันที่ 21 มิถุนายน 2566 เวลา 09.00 น.

กองส่งเสริมการเกษตรได้จัดโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 ณ โรงเรียนบ้านซับหวาย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในกิจกรรมปลูกพืชสมุนไพร กิจกรรมที่ 2 "ปลูกปักรักษ์สมุนไพร" และติดป้ายชื่อสมุนไพร กิจกรรมที่ 3 "สวนสมุนไพรท้องถิ่นทรงคุณค่า" โดยนายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้นายกิตติ พงษ์สว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นประธานเปิดโครงการดังกล่าวฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับหวาย ,คณะครู ,ปราชญ์ชาวบ้าน ,ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 5 และเจ้าหน้าที่กองส่งเสริมการเกษตร ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ #1อปท1สวนสมุนไพร #สวนสมุนไพรรักษ์ถิ่น
ดู 271 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page