top of page

2566

#โครงการองค์กรแห่งความสุข #Happy #Workplace #ประจำปีงบประมาณ 2566


1.คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 113KB

2.โครงการ
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 208KB

3.แผนการดำเนินงาน
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 52KB

4.รายงานผล
.pdf
ดาวน์โหลด PDF • 14.95MB

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page