หน้าแรก

กิจกรรม/โครงการ

อบต.หนองสาหร่าย เปิดศูนย์พักคอย Community lsolation ตำบลหนองสาหร่าย

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยปลัดอำเภอ เจ้าหน้าที่ อบต.หนองสาหร่าย หน.อนามัยเฉลิมพระเกียรติ หน.รพ.สต.บ่อทอง ผู้ใหญ่บ้าน อสม.ได้เปิดศูนย์พักคอย Community lsolation ตำบลหนองสาหร่าย

admin

20/08/2564

อบต.หนองสาหร่ายและรพสต.เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการตรวจพ่อค้าแม่ค้าตลาดนัดคลองยาง

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ อบต.หนองสาหร่าย และ รพสต.เฉลิมพระเกียรติ ได้ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด -19 โดยการตรวจพ่อค้าแม่ค้า ตลาดนัดคลองยาง

admin

19/08/2564

ทีมควบคุมโรคอำเภอปากช่อง พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.หนองสาหร่าย ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19 พ่อค้า แม่ค้า ตลาดเฉลิมราษฎร์

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ นายอำเภอปากช่อง พร้อมด้วยสาธารณสุขอำเภอปากช่อง ได้ร่วมกับทีมควบคุมโรคอำเภอปากช่อง พร้อมเจ้าหน้าที่อบต.หนองสาหร่าย ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยใช้ “Rapid Antigen Test”

admin

16/08/2564

กิจกรรม/โครงการทั้งหมด >>

11/09/2564 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านผัง 13 เส้นรอบฝาย
30/04/2564 ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนอุดม
29/04/2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 1 ด้วยวิธี e-bidding
27/04/2564 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564
21/04/2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัสติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 บ้านผัง13
21/04/2564 ประกาศ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านโนนอุดม
28/02/2564 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง หมู่ที่ 10 บ้านท่ามะนาว
04/02/2564 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคากลางจ้างโครงการซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ 6 บ้านหนองจาน
04/02/2564 ประกาศ เรื่อง การกำหนดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีนเสริมเหล็ก หมู่ 14 บ้านหนองไผ่ล้อม
09/12/2563 ประกาศ เรื่อง แผนการจัดหาพัสดุประจำปี (แบบ ผด.2) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด >>

สถานที่เที่ยวทั้งหมด >>

แบบประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการขององค์กร

เพื่อสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการเข้าใช้สถานที่และบริการขององค์กร
สำหรับนำผลการประเมินไปปรับปรุงการบริการให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น
ประเมินความพึงพอใจ คลิกเลย

หน่วยงานอื่นๆ

Message us