top of page

เกี่ยวกับเรา

LINE_ALBUM_วิวธรรมชาติ_240418_1.jpg

เกี่ยวกับ อบต.หนองสาหร่าย

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

 

ที่ตั้งและอาณาเขต

ที่ตั้ง

     องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ตั้งอยู่ในตำบลหนองสาหร่าย อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

อาณาเขต

     • ทิศเหนือ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองไผ่ เทศบาลตำบลคลองไผ่ อำเภอสีคิ้ว และ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     • ทิศใต้ ติดต่อกับ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง และ องค์การบริหารส่วนตำบลขนงพระ อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

     • ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เทศบาลตำบลวังไทร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เทศบาลเมืองปากช่อง และ องค์การบริหารส่วนตำบลจันทึก อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

  

การปกครอง

     • นายก มิชา พงษ์สว่าง

พื้นที่

     • ทั้งหมด 174.68 ตร.กม. (67.44 ตร.ไมล์)

ประชากร (2561)

     • ทั้งหมด 32,418 คน

     • ความหนาแน่น 185.59 คน/ตร.กม. (480.7 คน/ตร.ไมล์)

รหัส อปท. 06302106

bottom of page