top of page

ตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ

อัปเดตเมื่อ 24 มี.ค. 2566

วันศุกร์ที่ 17 มีนาคม 2566 เวลา 11.30 น.

นายมิชา พงษ์สว่าง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองสาหร่าย ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายนิติการ ลงพื้นที่ตรวจสอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ปั้มน้ำมัน หมู่ 22 บ้านโนนป่าติ้วดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page