top of page

ไร่องุ่นลายเถาว์

จากผู้ช่วยนักวิจัยสู่เจ้าของไร่องุ่น

จากผู้ช่วยนักวิจัยสู่เจ้าของไร่องุ่น อีกก้าว ‘สมบัติ วิเชียรณรัตน์’

จากการที่กรมวิชาการเกษตรได้ดำเนินการคัดเลือก “เกษตรกรดีเด่นสาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม (GAP)” ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2555 ผลการคัดเลือกเกษตรกร GAP จากทั่วประเทศ ปรากฏว่า สมบัติ วิเชียรณรัตน์ เจ้าของ “ไร่องุ่นลายเถาว์” ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา ได้รับคัดเลือกเป็นเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการใช้วิชาการเกษตรดีที่เหมาะสม ซึ่งจะได้เข้ารับพระราชทานโล่รางวัลในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปี 2555 ณ พลับพลาที่ประทับมณฑลพิธีสนามหลวงที่ผ่านมา

ก่อนจะมาถึงวันนี้ สมบัติ เคยเป็นผู้ช่วยนักวิจัยโครงการวิจัยเรื่อง เทคโนโลยีการผลิตองุ่นในประเทศไทย และเป็นพนักงานบริษัทผลิตองุ่นเพื่อการค้านานถึง 17 ปี ซึ่งได้เก็บเกี่ยวประสบการณ์ด้านการปลูกการดูแลรักษาและเทคนิคต่างๆ จนถือได้ว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการผลิตองุ่น จากนั้นเขามีแนวคิดที่จะมีสวนองุ่นเป็นของตนเองและจะผลิตองุ่นตามมาตรฐานเพื่อให้ผู้บริโภคได้รับประทานองุ่นที่มีคุณภาพและปลอดภัยจากสารพิษตกค้าง

เจ้าของไร่องุ่นลายเถาว์ เล่าต่อว่า หลังจากซื้อที่ดินจำนวน 50 ไร่ ในพื้นที่ ต.หนองสาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพื่อปลูกองุ่นตามความฝัน แรกเริ่มการผลิตองุ่นของเขาประสบปัญหามากมาย เนื่องจากการปลูกองุ่นกลางแจ้งไม่สามารถป้องกันน้ำฝน น้ำค้าง นก ค้างคาว และแมลงศัตรูพืชต่างๆ ทำให้ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อสารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชค่อนข้างมาก จึงนำความรู้ที่ได้จากการศึกษาดูงานมาประยุกต์ใช้เพื่อแก้ปัญหาและลดความเสียหาย โดยการสร้างโรงเรือนมุงหลังคาพลาสติกโปร่งแสงในสวนองุ่น พบว่า สามารถลดการใช้สารเคมีได้เป็นอย่างดี

จากนั้นปี 2550 ได้สมัครเข้าร่วมโครงการอาหารปลอดภัยด้านพืช(GAP) ภายใต้การดูแลของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรนครราชสีมา กรมวิชาการเกษตร โดยผ่านการรับรองแหล่งผลิต GAP พืช (องุ่น) ครั้งแรกเมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2550 รหัสรับรอง กษ 03-02-3624-3102-139 ปัจจุบันยังคงรักษามาตรฐานการผลิตองุ่นได้อย่างต่อเนื่อง และได้รับการต่ออายุใบรับรองเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งไร่องุ่นแห่งมีนี้ปลูกองุ่นพันธุ์แบล็คโอปอล์ จำนวน 5,000 ต้น พันธุ์ดีไลท์ 200 ต้น พันธุ์บิ๊กแบล็ค 120 ต้น และพันธุ์ไข่ปลาคาเวียร์ 100 ต้น เน้นผลิตองุ่นที่มีคุณภาพ รสชาติดี และปลอดภัยต่อผู้บริโภค

การผลิตองุ่นของไร่องุ่นลายเถาว์ เน้นปฏิบัติตามมาตรฐานเงื่อนไข และข้อกำหนดการรับรองแหล่งผลิตพืชของกรมวิชาการเกษตรอย่างเคร่งครัดทั้ง 8 ข้อ ประกอบด้วย แหล่งน้ำ พื้นที่ปลูก การใช้วัตถุอันตรายทางการเกษตร การเก็บรักษาและการขนย้ายผลผลิตภายในแปลง การบันทึกข้อมูล ผลผลิตปลอดจากศัตรูพืช การจัดการกระบวนการผลิตเพื่อให้ได้ผลิตผลคุณภาพ ตลอดจนการเก็บเกี่ยวและการปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยวด้วย

“การดูแลรักษาสวนองุ่นทุกช่วงต้องใส่ใจดูแลรักษาอย่างดี เพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพ ตั้งแต่การดูแลรักษาช่วงก่อนตัดแต่งกิ่ง ช่วงแตกใบอ่อนพร้อมช่อดอกจนถึงองุ่นเข้าสี ช่วงองุ่นเข้าสีถึงหลังเก็บผลผลิต ตลอดจนช่วงเก็บเกี่ยวผลผลิต และคัดเกรด สำหรับผลผลิตที่มีคุณภาพจะจำหน่ายผลสด ส่วนผลผลิตที่ไม่สมบูรณ์จะแปรรูปเป็นน้ำองุ่น และแยม”

     การเข้าร่วมโครงการจัดการคุณภาพ GAP พืช ทำให้เขาได้ผลผลิตองุ่นประมาณ 500-1,000 กิโลกรัม/ไร่/ปี (5-10 กิโลกรัม/ต้น/ปี) ราคาจำหน่ายองุ่นสดกิโลกรัมละ 200 บาท ทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้บริโภคและนักท่องเที่ยวให้ความไว้วางใจในความปลอดภัยจากสารเคมี รวมถึงคุณภาพผลผลิตและผลิตภัณฑ์ของฟาร์ม ปัจจุบันมีรายรับเฉลี่ยจากการจำหน่ายผลองุ่นสดและผลิตภัณฑ์องุ่นแปรรูป ประมาณ 4.6 ล้านบาท/ปี สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมแปลง “เกษตรกรGAP ดีเด่นแห่งชาติ” ได้ที่ หมู่ 1 ต.สาหร่าย อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา โทร.08-1910-1881 ได้ตลอดเวลา

ดู 13 ครั้ง0 ความคิดเห็น

โพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด

Comments


bottom of page